Çalışma Saatleri: PAZARTESİ - CUMARTESİ : 09:30 – 18:30

Eğitim Hizmetleri

Yapılan çalışmalarda, hangi yaş grubunda olursa olsun, beslenme eğitimi alan bireylerin beslenme alışkanlıklarında olumlu değişimlerin olduğu, yaşam tarzlarının doğru şekilde değiştiği belirlenmiştir. Beslenme eğitiminden en çok fayda sağlayan grubun ofis çalışanları olduğu ve çalışma kapasitelerini arttırdığı bildirilmiştir. Çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, düzenli beslenme eğitimi sonrasında bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının olumlu yönde geliştiği, klinik bulgularının (kan değerlerinin, vb) olumlu yönde etkilendiği, vücut ağırlıklarının azaldığı bildirilmiştir. Bir şirketin çalışanlarına düzenli beslenme eğitimi verilmesinin tek faydasının çalışanlar üzerine olmadığı; buna ek olarak hem şirket bazında hem de ulusal bazda fayda sağlandığı belirtilmiştir. Çalışanların sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine bağlı olarak hastalanma sıklıklarının ve buna bağlı olarak da işe gelememe sıklıklarının ve iş gücü kaybının azaldığı, çalışma performanslarının ve işe yönelik kabiliyet ve dikkatlerinin arttığı, kendilerine verilen değeri hissetmelerinden dolayı işyerine bağlılıklarının ve aidiyet duygularının arttığı; sağlık harcamalarının azalması ile de ulusal fayda sağlandığı bildirilmiştir. Çalışanlar üzerinde yürütülen çalışmaların sonucunda 4 ay süreyle verilen beslenme eğitimi sonrasında Beden Kitle İndeksi (vücut ağırlığını değerlendirmek ve obeziteyi saptamak için kullanılan bir değerlendirme yöntemi-BKİ), açlık kan şekeri, total kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein (LDL-“kötü huylu kolesterol”) kolesterol değerlerinin anlamlı şekilde düştüğü saptanmıştıR. Çeşitli ülkelerde, farklı sektörlerde, farklı sürelerle uygulanan beslenme eğitiminin yarattığı olumlu sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Çeşitli ülkelerde, farklı sürelerle uygulanan beslenme eğitiminin yarattığı olumlu sonuçlar*.

Çalışmanın yürütüldüğü ülke Endüstri türü Süre Sonuç
Avustralya (2004) Gazino 24 hafta Çalışanların sağlık parametrelerinde olumlu artış.
Hollanda (2012) Sağlık, Reklamcılık, Kamu. 2 yıl Çalışanların sağlık parametrelerinde olumlu artış.
Norveç (2005) Bakımevi 6 ay Sağlık parametrelerinde iyileşme ve gün bazında hastalıkların görülme sıklığında azalma.
Norveç (2005) Bakımevi 9 ay Sağlık parametrelerinde iyileşme ve gün bazında hastalıkların görülme sıklığında azalma.
Norveç (2002) Posta servisi 12 hafta Hastalanma oranında

azalma.

İsveç (1995) Evde bakım servisi 1 yıl Hastanma oranında

azalma.

Hollanda (2011) İnşaat 6 ay Gün bazında hastalanma sıklığında azalma.
Amerika (1993) Karma 2 yıl Gün bazında hastalanma sıklığında azalma.
Hollanda (1993) Banka Haftada 1-2 kez, sürekli. Hastalanma oranında azalma.
Hollanda (2004) Belediye birimleri 9 ay Üretkenlikte artış.
Brezilya (2012) Ulaşım (Otobüs firması) 24 hafta Sağlık parametrelerinde iyileşme.
Amerika (2011) Hava yolları sağlık birimi 18 ay Üretkenlikte artış.
İspanya (2008) Eğitim (Üniversite) 9 hafta Sağlık parametrelerinde iyileşme.

Üretkenlikte artış.

Amerika (2008) Sigortacılık (sağlık) 4 ay Sağlık parametrelerinde iyileşme.

Üretkenlikte artış.

 

İsveç (2008) Diş hekimliği 6 ay Sağlık parametrelerinde iyileşme.

İş kabiliyetinde artış.

Finlanda (2012) Sigortacılık 12 ay Hastalanma sıklığında azalma.

Üretkenlikte artış.

 

Avustralya (2012) Aluminyum endüstrisi 14 hafta Gün bazında hastalanma sıklığında azalma.

Üretkenlikte artış.

Finlandiya (2002) Kuru temizleme 8 ay Sağlık parametrelerinde iyileşme.

İş kabiliyetinde artış.

Gün bazında hastalanma sıklığında azalma.

* Rongen, A., et al., Am J Prev Med, 2013. 44(4): p. 406-15.

Tüm dünyada yapılan çalışmaların sonuçları; beslenme eğitiminin personelin sağlık durumlarını, besin tercihleri ve besin tüketimlerini olumlu yönde etkilediğini; beslenme bilgilerini, işyerinin verimliliğini ve kazancını arttırdığı; raporlu geçen gün sayısını azalttığını, belirgin vücut ağırlığı kaybının gözlendiğini ve ağırlık kaybeden bireylerin psikososyal streslerinin azaldığını, yaşam kalitesini arttırabilecek yönde sonuçlara varıldığını, bel çevresinde ve dolayısıyla abdominal obezite varlığında azalma sağlandığını göstermektedir.

Ben de bugüne kadar verdiğim beslenme eğitimleri sonrasında benzer pozitif geribildirimlere ulaştığımı mutlulukla belirtebilir.

Beslenme eğitimi anlamında referanslar;

  • Anadolu Ajansı
  • ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İlkokulu
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Özel Yüce Okulları
  • Hisar Koleji
  • SUR Çocuk Akademisi
  • Başkent Rotary Kulübü

ONLINE BESLENME DANIŞMANLIĞI

Sorunlarınızı benimle paylaşarak beraber çözebiliriz.
Tuba GÜNEBAK