Çalışma Saatleri: PAZARTESİ - CUMARTESİ : 09:30 – 18:30

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

KURUMSAL BESLENME DANIŞMANLIĞI

Bir iş yerinde ki çalışanların, özellikle de ofis çalışanlarının, düzensiz çalışma saatleri, kahvaltı öğününü atlamaları veya geçiştirmeleri, öğünlerini sıklıkla dışarıda tüketmeleri, kötü beslenme alışkanlıkları, yetersiz beslenme bilgileri, uzun çalışma saatleri, iş yoğunluğuna bağlı stres ve sağlıklarına yeterli önemi gösterecek vakitlerinin olmaması nedeniyle kronik dejeneratif hastalıklara daha yatkın oldukları bildirilmiştir.

Bir kurumun yönetiminde söz sahibi olan kişilerin yoğun çalışma tempoları, sık seyahat etme zorunlulukları, akşam yemeklerini farklı ortamlarda, farklı kişilerle ve belki de alkollü ortamlarda tüketmek durumunda kalmaları gibi nedenlerle gün içindeki beslenme durumları oldukça etkilenebilmekte; daha da fazlası beslenmelerine gerekli dikkat ve özeni gösterememeleri ya da gösterecek beslenme bilgi düzeyine sahip olmamaları nedeniyle sağlık durumları da anlamlı-olumsuz şekilde etkilenebilmektedir.

Yoğun çalışma temposu ve iş stresi altında, başta üst düzey yöneticiler olmak üzere, tüm çalışanların vücutlarında hücresel düzeyde  artmakta; buna bağlı olarak da birçok kronik hastalığa yatkın hale gelebilmektedirler. Son yıllarda ülkemizde de sıklıkla artan obezite tek başına bir sağlık problemi olmakla birlikte başka birçok hastalığa da zemin hazırlayabilmektedir.

Obezitekişininsağlığını, yaşam kalitesini ve ömrünü etkileyebilen bir sağlık problemidir.

 • Yapılan çalışmalarda sadece obez olan ve başka hiçbir sağlık problemi olmayan bir bireyin yaşamından obezitenin 5 yıl çaldığı;
 • Bununla birlikte obeziteye ek olarak sigara ve alkol kullanan, yetersiz sebze ve meyve tüketen, yetersiz fiziksel aktivite yapan, doymuş yağlardan zengin beslenen bir bireyin ise yaşamının beklenenden 27,1 yıl kısaldığı saptanmıştır.

Obezite doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması ile kontrol altına alınabilecek bir sağlık problemidir.

Bizimle kurduğunuz kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti kapsamında, bir beslenme uzmanı tarafından beslenme alışkanlıklarınız değerlendirilmeli, hatalı olanlar ayırt edilmeli ve doğru tekniklerle davranış değişikliğine gidilmelidir. Bu sayede obezite ile mücadele planı geliştirilir;

 • Farklı departmanlarda çalışan personellerin günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimleri de farklıdır. Bu durumla uyumlu beslenme programları ve menüler planlanır. Yaptıkları iş ile doğru orantılı beslenen personelin hem iş gücü hem de aidiyet duyguları ve dolayısıyla işe yönelik özveri ve performansları artar.
  İş yaşamının getirdiği yoğun stres ve yorgunluğunyaratabileceğioksidatif stres (hücresel hasar) ile baş edebilecek beslenme desteğini verir.
  • Yeterli ve dengeli beslenmenin öğrenilmesi ve olumlu davranış değişikliğinin sağlanması ile tüm çalışanların bağışıklık sistemleri olumlu yönde etkilenir. Buna bağlı olarak, hastalanma oranı ve raporlu geçen iş günü sayısı azalır.
 • Hasta personelin artan dikkatsizliğine bağlı gelişen riskler azaltılır. Obezite ile verilen mücadele de bu anlamda olumlu etki sağlar. Çünkü, obez bireylerin enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranları aynı yaştaki, normal vücut ağırlığına sahip hemcinslerinden yüksektir.
 • Üst düzey yöneticilere farklı ortamlarda ve kültürlerde beslenme alternatifleri ve önerileri sunar.
 • Obezite ile mücadele programı planlanır ve uygulanır.
 • Konsantrasyonu arttırmaya yönelik beslenme önerileri sunulur ve uygulanır.

Nasıl bir çalışma programı uygulanır?

Kurumsal beslenme danışmanlığı kapsamında iki farklı çalışma sistemi sunuyoruz.

Birinci çalışma sistemimiz kapsamında;

 • Tüm personele konu ile ilgili bir anket uygulanır. Beslenme müdahalesine ihtiyacı olan bireyler saptanır. Elde edilen veriler yönetime raporlanır.
  Beslenme müdahalesine ihtiyacı olduğu saptanan bireyler ile birebir haftalık görüşmeler şirket içinde gösterilen uygun mekanda gerçekleştirilir. Bu görüşmelerin ilkinde (ve diğer tüm görüşmelerde) vücut bileşim analizi yapılır; beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, kronik hastalıkları, çalışma tempoları öğrenilir; bazı ilgili kan tahlilleri istenir. Elde edilen veriler neticesinde, ihtiyacı olan personele, sağlıklı beslenme programı uygulanır ve takibe alınır.
 • Yapılan ön değerlendirmeler neticesinde kurumun ihtiyacı olan eğitim konuları belirlenir. Yönetim ile belirlenen konu sırası ve eğitim takvimi dahilinde kurum içi beslenme eğitimleri planlanır. Çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, düzenli beslenme eğitimi sonrasında bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının olumlu yönde geliştiği, klinik bulgularının (kan değerlerinin, vb) olumlu yönde etkilendiği, vücut ağırlıklarının azaldığı bildirilmiştir.
 • Kurum mutfağı (varsa) ayrıntılı olarak incelenir, değerlendirilir ve inceleme sonuçları yönetime sunulur.Tüm çalışanların besin ögesi gereksinmelerinin karşılanabilmesi amacıyla var olan menüler değerlendirilir, yorumlanır ya da personelin günlük enerji ve besin ögesi gereksinimleri doğrultusunda planlanır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı alan kurumlar üzerinde yapılan çalışmalarda; çalışanlarınsağlıklıalışkanlıklargeliştirmelerinebağlı olarak hastalanma sıklıklarının ve buna bağlı olarak da işe gelememe sıklıklarının ve iş gücü kaybının azaldığı, çalışma performanslarının ve işe yönelik kabiliyet ve dikkatlerinin arttığı, kendilerine verilen değeri hissetmelerinden dolayı işyerine bağlılıklarının ve aidiyet duygularının arttığı; sağlık harcamalarının azalması ile de ulusal fayda sağlandığı bildirilmiştir

İkinci çalışma sistemimiz kapsamında;

 • Kurumun tanıtımı ve toplumsal bilincinin ve personeline verdiği değerin duyurulması amacıyla çeşitli kapalı gruplara ya da belirli sayıda kitlelere başta “sağlıklı yaşam” ve “sağlıklı beslenme” olmak üzere çeşitli konu başlıklarında, kurumun hedef kitlesinin ilgisini çekecek sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlenir.

ONLINE BESLENME DANIŞMANLIĞI

Sorunlarınızı benimle paylaşarak beraber çözebiliriz.
Tuba GÜNEBAK